۱۳۹۳ فروردین ۲, شنبه

ترانك نوروزي. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی شماره20

 تابلو اثر استاد فرشچیان
ترانك نوروزي
بادٍ شاد
آبٍ ناب
خاكٍ پاك

 آفتاب
گردش آسمان و چرخش زمين
ـ ببين! ببين! ببين! ـ
نوبهار تازه آفريد و
سبزه بردميد و
لاله زد زبانه ها
از كرانه ها
تا كرانه ها.

گوش دار
هوش دار
كيستي؟چيستي؟
كمتر از
باد و خاك و آب و آفتاب نيستي،
اي نهايت تلاش هرچه بوده است و هست
ـ تا ابداز الست ـ
بر زمين
آفرين !
نوبهار روزگار خويش را تو هم بيافرين
نوروز 
1383

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر