۱۳۹۳ فروردین ۶, چهارشنبه

جار ميزنم در اشك عابران بهار ايد. غزل. شعرهای بهاری اسماعیل وفا یغمائی.شماره 28
جار ميزنم در اشك عابران بهار ايد
كوچه ها شود گلپوش شهر لاله زار ايد
هر دريچه بسته باز ميشود آنسو
دست ناشناسي باز گرم كار و بار ايد
بر لبه‌ي دريچه ها شمعداني از خورشيد
بوسه اي ستاند وز شرم چون شرار ايد
در هوا ميان باد باغهاي نوروزي
مي روند و مي بارند تا جهان به بار آيد
ترمه زمين صد نقش گيرد از هزاران گل
تار و پود ان آجين با بسي نگار آيد
روح زندگي رقصد آنچنان بر آن كز شوق
در كنار آلاله غرق غنچه خار آيد
قوقولي قوقو بر بام باز مي رسد اواز
كز كرانه هاي شرق صبح شب شكار ايد
جار ميزنم در اشك جار ميزنم در اشك
عابران بهار ايد عابران بهار ايد
 1366

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر